Examinering en toetsing

We ontwerpen en ontwikkelen toetsen en examens en alles wat hiermee samenhangt. Denk aan:

- Toetsplannen
- Toetsdoelen
- Toetsmatrijzen
- Kennistoetsen
- Praktijktoetsen
- Professionaliseringstrajecten toetsing.

 

We ontwikkelen  zowel theorie- als praktijkexamens. We doen dit op basis van de randvoorwaarden zoals die worden gesteld in het kwalificatiedossier, de toetstermen en het examenhandboek van de opleiding. We kunnen op basis van een gedefinieerde opdracht zelf aan de slag gaan. We kunnen ook in samenwerking met docententeams gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van theorie- en praktijkexamens.

 

praktijktoets