Leerdoelen en opleidingsplannen

We maken op de werkplek een analyse van de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden. We interviewen hiervoor betrokken en doen observaties op de werkvloer. De informatie die we hieruit verkrijgen vertalen we naar leerdoelendocumenten. Nadat deze zijn besproken met en vastgesteld door de betrokkenen werken we het opleidingsplan uit.
 
In het opleidingsplan staat exact beschreven uit welke modules een opleiding bestaat en welke werkvormen bij welke module horen. Gaat het bijvoorbeeld om klassikale training, training op de werkvloer, e-learning of zelfstudie met boek? Per module kunnen verschillende werkvormen aan de orde zijn. Vaak komen we tot een blended opleidingsprogramma.
 
Nadat het opleidingsplan en de bijbehorende planning en investering zijn geaccordeerd gaan we aan de slag met de projectuitvoering. We management het project en zorgen dat de benodigde opleidingsproducten worden ontwikkeld.


Leerdoelen en opleidingsplannen