Ontwikkelen en opleiden van personeel

Een ontwikkel- en opleidingsprogramma is een goede manier om ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van medewerkers blijvend aansluiten op de ontwikkelingen in de organisatie. In samenwerking met u kunnen we zo’n programma geheel op maat voor uw organisatie ontwikkelen.
 
We ontwikkelen dan een opleidingsmatrix waarin staat aangegeven welke opleidingen passen bij welke rol en/of functie in uw organisatie. Deze opleidingen kunnen we eventueel op maat ontwikkelen. Ook kunnen we hiervoor, indien gewenst, een leeromgeving op maat inrichten.
 
Om die matrix te kunnen ontwikkelen, voeren we eerst werkplekonderzoek uit. Hierbij brengen we in kaart welke kennis en vaardigheden de medewerker op die plek nodig heeft. Dit is de basis voor het opleidings- en ontwikkelprogramma.
 

ontwikkelen en opleiden