Projectmanagement

Bij het realiseren van opleidingen en/of opleidingsproducten zijn vaak veel mensen betrokken: opdrachtgever, medewerkers, trainers, inhoudsdeskundigen, auteurs, onderwijskundigen, redacteuren enzovoort. Om de samenwerking in goede banen te leiden en de kwaliteit en het budget te bewaken, verzorgen we het projectmanagement.

We maken eerst een projectplan waarin de kaders, doelen, planning, beschikbaar budget (in uren en kosten) en betrokkenen zijn uitgewerkt. Het projectplan wordt formeel vastgesteld door de opdrachtgever en is de basis voor de projectuitvoering.

Gedurende de projectuitvoering zullen er op vastgestelde momenten stuurgroepoverleggen plaatsvinden. De stuurgroep bewaakt de voortgang en kwaliteit en stelt de ontwikkelde producten vast.In de stuurgroep zitten de door de opdrachtgever aangewezen stakeholders en de projectmanager van Rubus.

 

 projectmanagementB